Köp- och leveransvillkor

Leveransvillkor

Denna webbutik är riktad till företagskunder (entreprenörer, kommuner, industrier, fastighetsägare m.fl.). Normal leveranstid är tre till fem arbetsdagar. Under högsäsong kan leveranser ta längre tid. Beställningar till särskilda projekt, specialprodukter, schabloner, färg i brutna kulörer etc. har varierande leveranstider.

Allt gods säljs fritt vår fabrik i Osby. Fraktkostnader tillkommer. Fraktkostnad debiteras efter vikten och volym samt godsets och transportens art. För brandfarligt gods (ADR), begränsad längd (LQ) samt expressleveranser tillkommer kostnadstillägg.

Vi levererar endast till företagsadresser som är bemannade under normal arbetstid vardagar.  Vi skickar vanligtvis gods med DHL eller TNT. Gods som levereras på pall måste kunna lastas av via gavellift eller motsvarande. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget. Returfrakt och extra kostnader debiteras för försändelser som inte kunnat levereras på grund av mottagaren eller inte hämtas ut på terminal i rätt tid.

Upptäcks skador på godset skall detta omedelbart anmäla detta till transportören och göra en skadeanmälan. Skador skall omgående dokumenteras genom relevanta noteringar på fraktsedel samt bör även fotograferas. Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet eller pallen, och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss.  Leveransanspråk såsom exempelvis felaktig faktura, felande varor, skador etc. skall vara baserade på en fullständig inspektion samt noga dokumenteras till säljaren inom tio dagar från fakturadatum.

Ångerrätt/Reklamation

Anmärkningar på faktura eller gods godkännes ej efter tio dagar. Fraktkostnader för returnerat gods debiteras köparen. Returnerade varor krediteras inte med mindre att fel i leverans föreligger. Om annan överenskommelse träffas skall detta vara i skrift skriftligen. ColorPoint Osby Kemi AB och dess leverantörer arbetar med att konstant förbättra sina produkter. För att inkludera tekniska ändringar reservarar vi oss för att justera produkternas sammansättning, specifikation, design eller vikt. Variationer kan förekomma för en given kulör mellan olika produktionstillfällen. Under inga omständigheter kan anspråk göras för produkter sålda eller applicerade om inte fel kan konstateras.

Våra vägmarkeringsprodukter skall betraktas som halvfabrikat. Ett gott slutresultat förutsätter ett gott underlag samt ett korrekt genomfört grundarbete innan applicering. Väderförhållanden, yttemperatur och fuktighet skall vara lämpliga för produkten ifråga.

Köparen skall noga undersöka produktens lämplighet för applikationen i fråga. Säljaren bär inget ansvar för skador eller anspråk i samband med detta. Vid tveksamhet genomför först en testapplikation samt utvärdera över relevant tidsperiod.

För återbetalning - ange ditt postgiro-, bankgiro-, eller bankkontonummer.

Ångerrätt tillämpas inte ifråga om beställningar från näringsidkare. Konsumenter kan dock ha rätt till 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Ångerrätt gäller dock aldrig specialtillverkade produkter.

Betalningsalternativ

Klarna Checkout

Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna Checkout de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken.

Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ.

Faktura

Betalningsvillkor: 14 dagars betalningstid. Påminnelseavgift: 50 kr. Dröjsmålsränta: 12%. En fakturabetalning innebär att köparen lånar pengar för att betala en vara, tills dess att varan är betald. Om du väljer faktura som betalning görs därför en kreditupplysning på ditt organisations- eller personnummer, för att kontrollera din kreditvärdighet. Du får snarast möjligt svar på om ditt köp beviljas eller ej. Ett nekande besked kan bero på flera saker och står utanför shopens kontroll. Du kan då alltid välja ett annat betalningssätt för att betala dina produkter.

Förskottsbetalning

Du betalar in pengar i förväg på vårt bankgiro nr. Efter att du skickat din order i kassan får du information på skärmen samt via E-post hur du går tillväga. (Räkna med någon dags extra leveranstid om du väljer förskottsbetalning)

Minimiorder

Minimiorder är 800 kr exklusive moms.

Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR).

SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

Tvist

Vid tvist mellan kund och ColorPoint Osby Kemi AB ska svensk lag tillämpas.

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Övrigt

För en mer detaljerad beskrivning av våra avtalsvillkor, hänvisas till våra Allmänna villkor som finns att tillgå här

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen