Vägfärg termoplastiskt pulver

MeltPaint termoplastisk vägfärg är en unik produkt utvecklad av ColorPoint som ett alternativ till vattenbaserad vägfärg. MeltPaint appliceras med sprayplastläggare vid hastighet över 12 km/h. Vattenbaserad vägfärg är associerad med en rad risker och begränsningar i Nordiska förhållanden vad gäller väder, säsong, omgivande temperatur, lagring och hantering. MeltPaint som appliceras i tjockare skikt kommer inte att få en ökad torktid vilket annars är fallet med "våta färger". Plötsliga väderskiftningar kan leda till långa och dyra produktionsstopp alternativt nylagd färg som löses upp av regn (wash-out time). MeltPaint kan appliceras ner till 0,4 mm (800 gram per kvadratmeter)!

Termoplastens fördelar är bland annat enkelhet i hantering och att trafik kan släppas på omgående efter att materialet har svalnat vilket ger korta stängningstider. Produkten har hög slitsyrka samt 100% torrhalt. MeltPaint är inte klassad under avsnitt 2 farliga egenskaper i säkerhetsdatablad vilket gör produkten till ett attraktivt materialval i förhållande till  en- eller tvåkomponent alternativ baserade på organiska lösningsmedel.

Appliceras i 0,4-0,6 mm tjockt skikt. Materialåtgången ligger på mellan 800 till 1000 gram per kvadratmeter. Materialåtgång kan vara högre om underlaget är grovt strukturerat. MeltPaint innehåller 35% glaskulor appliceras och glaskulor skall dessutom appliceras ovanpå i form av drop on kulor för att produkten skall inta sin fulla initiala funktion vad gäller retro-reflektion. Allteftersom produkten slits ner kommer nya glaskulor och friktionspartiklar fram tills dess att produkten slitits bort. MeltPaint finns som standard vit, gul, nattreflekterande gul samt blått, rött och grönt (enligt önskemål i RAL, CIE xyY eller motsvarande). Levereras som 450 kg storsäck alternativt småsäck eller block.

6x

MeltPaint har bl a följande fördelar

  • 100% torrhalt/ 0,4 mm torrfilm
  • Innehåller 35% glaskulor
  • Förlängd säsong i förhållande till vattenbaserad färg
  • Ej känsligt för regn omedelbart efter applikation
  • Hög slitstyrka
  • Ökad tjocklek påverkar inte torktid väsentligt
  • Potentiellt lägre totalkostnad entreprenad
  • Lagringsstabilitet över 12 månader
  • Kräver ej uppvärmd lagring vintertid
  • Konkurrenskraftigt pris

Länk maskintillverkare:

www.rme.se

www.hofmannmarking.de