Dekorativ termoplast

Utöver MeltMark vit standard prefabricerad vägmarkering kan vi även erbjuda dekorativ termoplast i olika färger. Vår dekorativa termoplast är baserad på MeltMark originalrecept i kombination med särskilt utvalda värme- och UV-beständiga pigment. Vi lagerhåller minst åtta standardkulörer i Osby och kan även tillverka andra kulörer efter särskild överenskommelse. Med vårt pigmentsystem kan vi ta fram kulörer av grönt, gult, orange, rött, violett, blått och turkos samt svart. Möjligheterna med dekorativ termoplast är många och bara fantasin sätter gränser. Med särskild utrustning och metoder kan dekorativa markeringar även appliceras för tidsbegränsat bruk eller avlägsnas innan produkten naturligt slitits bort från underlaget.

  • Logotyper på asfalt eller betong
  • Reklambudskap på asfalt eller betong
  • Stora texter och loggor synliga från luften
  • Sotarhagar, sifferormar, asfaltsdekorationer
  • Kontrastmarkeringar för trappsteg, dörrar med mera