Miljö

ColorPoint Osby Kemi AB är som tillverkare registrerad hos Kemikalieinspektionen. Vi anlitar extern expertis för att skapa och underhålla våra säkerhetsdatablad (se nedan). Inom ramarna för denna ordning utvecklas och förändras verksamheten kontinureligt. Vår personal är har genomgått utbildning vad gäller ADR enligt kapitel 1.3. Vår huvudleverantör Hermseal AS är certifierad enligt ISO9001:2015 samt ISO14001:2015. Glaskulor som används i våra produkter är CE-märkta. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla verksamheten samt erbjuda produkter och alternativ som är attraktiva ur miljösynpunkt. Vår kontors- och produktionslokal i Osby är uppvärmd med bergvärme för att minimera energiförbrukningen.

originallogotyp kemrisk tag

KemRisk Sweden AB verkar inom Europa med att bistå kemikalieindustrin med bland annat korrekt utformade säkerhetsdatablad enligt REACH och CLP. Att alltid ha uppdaterade säkerhetsdatablad är inte bara en fråga om att följa lagstiftningen utan är även viktigt för att ha bra kontroll och kunskap om sina produkter och dess påverkan på miljön.