Termoplast för handapplicering

MeltLine Extruder (termoplast) är lämpad för applicering med handskopa eller maskinläggare. Levereras som 25 kg småsäck (smältbart emballage), 10 kg block eller 450 kg storsäck. Termoplastens fördelar är bland annat enkelhet i hantering och att trafik kan släppas på omgående efter att materialet har svalnat vilket ger korta stängningstider. Produkten har hög slitsyrka i jämförelse med vanlig vägfärg. MeltLine Extruder är inte klassad under avsnitt 2 farliga egenskaper i säkerhetsdatablad vilket gör produkten till ett attraktivt materialval i förhållande till  en- eller tvåkomponent alternativ baserade på organiska lösningsmedel.

Normalt appliceras ett 2-3 mm tjockt skikt. Materialåtgången ligger på mellan 3 till 6 kg per kvadratmeter men kan vara högre om underlaget är grovt strukturerat. Vid applicering skall en blandning av drop on glaskulor och friktionsmedel påföras mot den heta ytan för att produkten skall inta sin fulla funktion vad gäller retro-reflektion och friktion. Allteftersom produkten slits ner kommer nya glaskulor och friktionspartiklar fram. MeltLine Extruder finns som standard vit, gul, nattreflekterande gul samt blått, rött och grönt (enligt önskemål i RAL, CIE xyY eller motsvarande). Produket finns i olika kvaliteter beroende på kunds önskemål vad gäller glaskulor, vithet etc.

2x

MeltLine Extruder i blockform (10 kg) har följande fördelar

  • Dammar inte
  • Elastomerer i materialet är förbearbetade på fabrik
  • Smälter snabbare - förhöjer kapacitet på smältgryta
  • Emballage smälter samman med materialet. Ingen kartong!
  • Blockpall kan kombineras med annat gods. Sänker transportkostnad.

Länk maskintillverkare:

www.rme.se

www.hofmannmarking.de