Termoplast för maskinapplicering

MeltLine Extruder respektive Spray (termoplast) är lämpade för applicering med de flesta på marknaden förekommade extruder- och sprayläggare. Levereras som 25 kg småsäck (smältbart emballage), 10 kg block eller 450 kg storsäck. Termoplastens fördelar är bland annat enkelhet i hantering och att trafik kan släppas på omgående efter att materialet har svalnat vilket ger korta stängningstider. Produkten har hög slitsyrka i jämförelse med vanlig vägfärg. MeltLine Extruder/ Spray är inte klassad under avsnitt 2 farliga egenskaper i säkerhetsdatablad vilket gör produkten till ett attraktivt materialval i förhållande till  en- eller tvåkomponent alternativ baserade på organiska lösningsmedel.

Etrudermateral appliceras normalt i ett mellan 2-3 mm tjockt skikt. Spraymaterial appliceras mellan 1-2 mm. Materialåtgången ligger på mellan 2 till 6 kg per kvadratmeter men kan vara högre om underlaget är grovt strukturerat. En blandning av drop-on glaskulor/ friktionsmedel skall appliceras mot den heta ytan så att initial retro-reflektion och friktion uppnås. Allteftersom produkten slits ner kommer nya glaskulor och friktionspartiklar fram. MeltLine Extruder finns som standard vit, gul, nattreflekterande gul samt blått, rött och grönt (enligt önskemål i RAL, CIE xyY eller motsvarande). Produket finns i olika kvaliteter beroende på kunds önskemål vad gäller glaskulor, vithet etc.

2x

MeltLine Extruder och Spray i blockform (10 kg) har följande fördelar

  • Dammar inte
  • Elastomerer i materialet är förbearbetade på fabrik
  • Smälter snabbare - förhöjer kapacitet på smältgryta
  • Emballage smälter samman med materialet. Ingen kartong!
  • Blockpall kan kombineras med annat gods. Sänker transportkostnad.

 

Länk maskintillverkare:

www.rme.se

www.hofmannmarking.de